Klachtenbehandeling

Vanaf het moment dat uw afspraak gemaakt is tot het moment dat u weer naar huis kunt. Wij proberen de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk te houden. Alles in Bauland Kliniek is erop gericht om de kwaliteit van uw behandeling en verblijf te kunnen waarborgen. Heeft u toch klachten of opmerkingen, dan horen wij die uiteraard graag.


Niet tevreden?

Bent u ergens niet tevreden over, bespreek uw ontevredenheid dan in eerste instantie met de betrokkene(n). Zij zullen zeker met u willen overleggen en naar een oplossing van het probleem zoeken. Lukt dat niet of vindt u het moeilijk om dit gesprek aan te gaan, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Onze klachtenfunctionaris kan u eventueel helpen bij het formuleren van uw klacht.

• Bauland Kliniek neemt uw klacht altijd serieus
• Het tijdig informeren geeft Bauland de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden
• U helpt Bauland Kliniek de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te optimaliseren.


Klachtenfunctionaris

Bauland Kliniek heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Naast de hulp die hij kan bieden bij het formuleren van uw klacht, informeert hij u over de te volgen procedure en over de voortgang van de procedure. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen klager en aangeklaagde met als doel uw ontevredenheid weg te nemen. Met uw instemming kan hij uw dossier inzien en betrokken medewerkers van Bauland Kliniek horen. Hij rapporteert klachten aan de Raad van Bestuur van Bauland Kliniek en doet aanbevelingen om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen. Als uw klacht na bemiddeling door de klachtenfunctionaris nog niet is opgelost, dan kunt u terecht bij de geschillencommissie.


Geschillencommissie

De Geschillencommissie kan en zal een beslissing vellen over de zaak en/of personenschade die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van de gesloten overeenkomst tussen u en Bauland Kliniek. De Geschillencommissie brengt na een gewogen afstemming en onderzoek een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de klager en Bauland Kliniek. Bauland Kliniek is aangesloten bij de landelijk opererende ‘De Geschillencommissie’ (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl)

De Geschillencommissie voldoet aan de erkenningseisen van de Nederlandse overheid. Dit betekent dat u kunt rekenen op een goede procedure en een onpartijdige beslissing. Let er wel op dat u bij de aanvang van een geschillenprocedure klachtengeld verschuldigd bent. Afhankelijk van de uitkomst en het advies, krijgt u dit bedrag weer terug. Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met De Geschillencommissie of met onze interne klachtenfunctionaris.


Contact opnemen?

Klachtenfunctionaris Bauland Kliniek:

De heer H. Ewalts
Postbus 104, 5450 AC Mill
klachtenfunctionaris.he@gmail.com
06 83 33 64 11
Bereikbaar tijdens kantoortijden:
maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00